جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
391 طرح اصلاح ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۸۶ /۸/ ۱ بااصلاحات و الحاقات بعدی
» 1399/08/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/28
دوره : یازدهم
379 طرح استفساریه ماده ( ۲۱ ) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
» 1399/09/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/26
دوره : یازدهم
300 لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
» 1399/11/05 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/09/12
دوره : یازدهم
281 اصلاح ماده ( ۳) قانون اصلاح مواد ( ۲) و ( ۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورایعالی انرژی کشور
» 1399/05/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/21
دوره : یازدهم
276 اصلاح تبصره ۶ قانون تضمین خرید خدمات کشاورزی
» 1399/10/07 : گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
1399/05/28
دوره : یازدهم
274 طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
» 1399/08/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/18
دوره : یازدهم
253 طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار
» 1399/09/29 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/07/23
دوره : یازدهم
252 رتبه بندی فرهنگیان
» 1399/03/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/03/13
دوره : یازدهم
245 طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز
» 1399/06/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/30
دوره : یازدهم
232 طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/21
دوره : یازدهم