جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
671 لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس
» 1398/10/03 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/08/13
دوره : دهم
669 لایحه موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل
» 1398/10/03 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/08/12
دوره : دهم
556 لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
» 1399/02/20 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/12/21
دوره : دهم
485 طرح اصلاح ماده (53) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
» 1397/10/08 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/07/15
دوره : دهم
476 لایحه "درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها"
» 1399/03/07 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1397/07/08
دوره : دهم
442 طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1398/03/08 : ابلاغ به دولت
1397/05/10
دوره : دهم
415 طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان
» 1397/07/23 : پیشنهاد (ها) نماینده
1397/03/29
دوره : دهم
393 لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت
» 1399/03/07 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1397/02/04
دوره : دهم
375 لایحه تصویب پروتکل های مربوط به اصلاح بند (الف) ماده (50) و ماده (56) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی
» 1398/05/26 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1396/11/16
دوره : دهم
372 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1398/11/05 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/11/16
دوره : دهم