جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
321 طرح اصلاح قانون مهندسی و کنترل ساختمان
» 1399/04/31 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/31
دوره : یازدهم
173 طرح جهش تولید و تامین مسکن
» 1399/09/23 : گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
1399/04/31
دوره : یازدهم
138 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن
» 1400/01/15 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/05/19
دوره : یازدهم
134 لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس تی سی دبلیو1978(1357))
» 1399/08/26 : گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
1399/05/01
دوره : یازدهم
132 لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس
» 1399/09/02 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/01
دوره : یازدهم
128 لایحه موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل
» 1399/09/05 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1399/05/01
دوره : یازدهم
671 لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس
» 1398/10/03 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/08/13
دوره : دهم
669 لایحه موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل
» 1398/10/03 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/08/12
دوره : دهم
556 لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
» 1399/02/20 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/12/21
دوره : دهم
485 طرح اصلاح ماده (53) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
» 1397/10/08 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/07/15
دوره : دهم