جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
662 سازمان صنفی هنرمندان ایران
» 1398/07/14 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/07/14
دوره : دهم
642 الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت از ساخت فیلم های ضدآمریکایی
» 1398/09/26 : پیشنهاد (ها) نماینده
1398/05/27
دوره : دهم
639 ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه های تبعیت کننده از تحریمهای آمریکا به کشور ایران
» 1398/11/01 : پیشنهاد (ها) نماینده
1398/05/27
دوره : دهم
638 الزام دولت به حمایت و پشتیبانی از کنفرانس افق نو
» 1398/05/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/05/27
دوره : دهم
627 افزایش کارآمدی دستگاههای فرهنگی و اجرائی در گسترش اخلاق عمومی
» 1398/07/10 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/05/08
دوره : دهم
619 لایحه شفافیت
» 1398/10/11 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/04/31
دوره : دهم
618 فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه ورزش
» 1399/03/26 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1398/04/30
دوره : دهم
610 تأسیس موزه جنایات آمریکا
» 1398/10/14 : پیشنهاد (ها) نماینده
1398/04/04
دوره : دهم
546 طرح حفظ کرامت آسیب دیدگان اجتماعی
» 1398/04/16 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/11/16
دوره : دهم
538 لایحه اصلاح بند (16) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
» 1398/04/18 : پیشنهاد (ها) نماینده
1397/11/07
دوره : دهم