جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
406 ممنوعیت بکارگیری افرادخارجی درباشگاهای ورزشی دولتی
» 1399/09/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/12
دوره : یازدهم
19 لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
» 1399/04/29 : گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
1399/05/01
دوره : یازدهم
10 طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها
» : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1399/05/01
دوره : یازدهم
662 سازمان صنفی هنرمندان ایران
» 1398/07/14 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/07/14
دوره : دهم
642 الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت از ساخت فیلم های ضدآمریکایی
» 1398/09/26 : پیشنهاد (ها) نماینده
1398/05/27
دوره : دهم
639 ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه های تبعیت کننده از تحریمهای آمریکا به کشور ایران
» 1398/11/01 : پیشنهاد (ها) نماینده
1398/05/27
دوره : دهم
638 الزام دولت به حمایت و پشتیبانی از کنفرانس افق نو
» 1398/05/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/05/27
دوره : دهم
627 افزایش کارآمدی دستگاههای فرهنگی و اجرائی در گسترش اخلاق عمومی
» 1398/07/10 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/05/08
دوره : دهم
619 لایحه شفافیت
» 1398/10/11 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/04/31
دوره : دهم
618 فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه ورزش
» 1399/03/26 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1398/04/30
دوره : دهم