جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
404 طرح تشویق و حمایت از خیّرین
» 1399/09/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/03
دوره : یازدهم
382 لایحه اصلاح تبصره ( ۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان - مصوب ۱۳۹۱
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : یازدهم
379 طرح استفساریه ماده ( ۲۱ ) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
» 1399/09/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/26
دوره : یازدهم
377 اصلاح ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم
» 1399/08/11 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/11
دوره : یازدهم
368 طرح مدیریت خدمات کشوری
» 1399/04/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/18
دوره : یازدهم
300 لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
» 1400/01/21 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/09/12
دوره : یازدهم
274 طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
» 1399/08/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/18
دوره : یازدهم
252 رتبه بندی فرهنگیان
» 1399/03/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/03/13
دوره : یازدهم
232 طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور
» 1399/11/28 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/04/21
دوره : یازدهم
163 اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
» 1399/04/02 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/02
دوره : یازدهم