جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
377 اصلاح ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم
» 1399/08/11 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/11
دوره : یازدهم
371 طرح اصلاح بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه
» 1399/07/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/18
دوره : یازدهم
263 طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران
» 1399/10/23 : گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
1399/05/26
دوره : یازدهم
254 اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
» 1399/08/11 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/11
دوره : یازدهم
246 لایحه اصلاح ماده ( ۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
» 1399/12/13 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/06/05
دوره : یازدهم
143 لایحه افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابوری ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقد
» 1399/05/21 : گزارش دو فوریتی (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
1399/05/15
دوره : یازدهم
63 مالیات بر عایدی سرمایه
» 1399/07/29 : گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
1399/04/03
دوره : یازدهم
54 طرح ساماندهی سهام عدالت
» 1399/05/28 : گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
1399/03/13
دوره : یازدهم
36 لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور
» 1399/09/22 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/05/01
دوره : یازدهم
22 طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم
» 1399/06/16 : گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
1399/05/01
دوره : یازدهم