جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
707 طرح فهرست احکام قانونی نامعتبر در حوزه بازارهای مالی
» 1398/10/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/10/30
دوره : دهم
685 طرح ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از طرح مدیریت مصرف سوخت
» 1398/09/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1398/09/03
دوره : دهم
683 ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بر اساس قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1398/11/08 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/09/03
دوره : دهم
682 لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی
» 1399/03/13 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1398/09/03
دوره : دهم
680 لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران
» 1399/03/07 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1398/08/27
دوره : دهم
679 طرح استفساریه بند «الف» ماده (45) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
» 1399/02/08 : گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
1398/08/26
دوره : دهم
668 لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر
» 1398/10/08 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/08/12
دوره : دهم
667 لایحه پروتکل اصالحی بند (5-4-1-10) اساسنامه مؤسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)
» 1398/11/07 : پیشنهاد (ها) نماینده
1398/08/12
دوره : دهم
661 لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور
» 1399/03/07 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1398/07/07
دوره : دهم
660 طرح شفافیت آرای نظام تقنینی
» 1398/09/03 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/07/07
دوره : دهم