جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
483 تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت
» 1400/03/05 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1400/03/05
دوره : یازدهم
433 طرح استفساریه تبصره ( ۱) ماده ( ۲۲ ) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲
» 1399/12/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/12/03
دوره : یازدهم
427 تشکیل وزارتخانه های « انرژی » و« آب و محیط زیست »
» 1399/06/31 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/31
دوره : یازدهم
421 لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه
» 1399/10/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/16
دوره : یازدهم
419 طرح اصلاح ماده ( ۱۳۳ ) قانون مالیاتهای مستقیم
» 1399/09/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/17
دوره : یازدهم
377 اصلاح ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم
» 1399/08/11 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/11
دوره : یازدهم
371 طرح اصلاح بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه
» 1399/07/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/18
دوره : یازدهم
263 طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران
» 1400/03/08 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/05/26
دوره : یازدهم
254 اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
» 1399/08/11 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/11
دوره : یازدهم
246 لایحه اصلاح ماده ( ۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
» 1400/03/09 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/06/05
دوره : یازدهم