جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
252 رتبه بندی فرهنگیان
» 1399/03/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/03/13
دوره : یازدهم
168 قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
» 1399/07/06 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1399/04/25
دوره : یازدهم
106 لایحه "الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور"
» 1399/07/06 : گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
1399/05/01
دوره : یازدهم
84 لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
» 1399/06/16 : گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
1399/05/01
دوره : یازدهم
69 طرح اصلاح ماده الحاقی مصوب 13/6/1397 به قانون تعیین تکلیف حق التدریس و آموزش یاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحات و الحاقات بعدی
» 1399/05/19 : گزارش یک فوریتی (در کمیسیون تصویب شد)
1399/04/31
دوره : یازدهم
25 عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی
» 1399/05/08 : گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
1399/05/01
دوره : یازدهم
2 طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی
» 1399/04/29 : گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
1399/04/14
دوره : یازدهم
695 طرح استفساریه تبصره(10) ماده(17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
» 1399/02/28 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1398/09/24
دوره : دهم
678 طرح الزام به رعایت حق بر اشتغال و آموزش برابر برای همه ایرانیان
» 1398/08/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/08/19
دوره : دهم
658 طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور
» 1398/08/12 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/07/03
دوره : دهم