جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
377 اصلاح ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم
» 1399/08/11 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/11
دوره : یازدهم
321 طرح اصلاح قانون مهندسی و کنترل ساختمان
» 1399/04/31 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/31
دوره : یازدهم
300 لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
» 1399/10/22 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/09/12
دوره : یازدهم
247 اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی
» 1399/06/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/04
دوره : یازدهم
232 طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/21
دوره : یازدهم
185 طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰
» 1399/07/29 : گزارش شور اول (کلیات آن به تصویب رسید)
1399/06/30
دوره : یازدهم
178 طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک
» 1399/06/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/16
دوره : یازدهم
162 استفساریه تبصره ۶۲ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعیوفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1399/08/05 : گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
1399/04/01
دوره : یازدهم
66 اساسنامه شرکت ملی گاز ایران
» 1399/04/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/03
دوره : یازدهم
1 قانون برخی از احکام مرتبط با شیوع کرونا
» 1399/08/29 : گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
1399/08/29
دوره : یازدهم