جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
281 اصلاح ماده ( ۳) قانون اصلاح مواد ( ۲) و ( ۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورایعالی انرژی کشور
» 1399/05/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/21
دوره : یازدهم
245 طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز
» 1399/11/12 : گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
1399/06/30
دوره : یازدهم
181 طرح قانون الحاق نه (۹) تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی
» 1399/09/25 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/06/25
دوره : یازدهم
146 سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار
» 1399/04/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/18
دوره : یازدهم
110 لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
» 1400/01/23 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/05/01
دوره : یازدهم
66 اساسنامه شرکت ملی گاز ایران
» 1399/04/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/03
دوره : یازدهم
652 بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف
» 1398/09/11 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1398/06/11
دوره : دهم
581 طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران
» 1398/03/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/03/20
دوره : دهم
564 لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
» 1398/08/04 : پیشنهاد (ها) نماینده
1398/02/22
دوره : دهم
533 طرح سهمیه بندی بنزین
» 1397/12/20 : بایگانی
1397/10/30
دوره : دهم