جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
297 اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
» 1399/09/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/08
دوره : یازدهم
250 طرح اصلاح تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی
» 1399/07/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/26
دوره : یازدهم
247 اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی
» 1399/06/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/04
دوره : یازدهم
51 طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت
» 1399/08/19 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/02/16
دوره : یازدهم
721 طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت
» 1399/03/26 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1399/02/03
دوره : دهم
546 طرح حفظ کرامت آسیب دیدگان اجتماعی
» 1398/04/16 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/11/16
دوره : دهم
520 طرح ساماندهی تعهدات دانش آموختگان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
» 1398/05/26 : استرداد طرح/ لایحه پیش از تصویب کلیات
1397/10/02
دوره : دهم
431 طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
» 1398/09/17 : پیشنهاد (ها) نماینده
1397/04/31
دوره : دهم
372 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1398/11/05 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/11/16
دوره : دهم
349 طرح استفساریه جزء (4) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی
» 1397/02/05 : بایگانی
1396/09/22
دوره : دهم