جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
435 ایجاد سامانه ثبت تخلفات جهت اعمال محدودیت در ارائه خدمات دولتی
» 1399/10/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/19
دوره : یازدهم
429 ارتقای جایگاه تحقق وتوسعه و نوآوری در صنعت کشور
» 1399/10/10 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/10
دوره : یازدهم
274 طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
» 1399/08/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/18
دوره : یازدهم
253 طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار
» 1399/09/29 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/07/23
دوره : یازدهم
178 طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک
» 1399/06/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/16
دوره : یازدهم
102 لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی
» 1399/06/18 : گزارش شور اول (کلیات آن به تصویب رسید)
1399/05/01
دوره : یازدهم
24 طرح ساماندهی بازار خودرو
» 1400/01/29 : گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
1399/05/01
دوره : یازدهم
698 طرح الزام دسترسی به خدمات اینترنت
» 1398/09/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/09/26
دوره : دهم
654 طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه صنعت
» 1398/12/03 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/06/11
دوره : دهم
590 طرح الحاق یک ماده به قانون معادن
» 1398/05/16 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/04/03
دوره : دهم