جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
372 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1398/11/05 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/11/16
دوره : دهم
258 طرح الحاق انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور
» 1396/01/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/01/20
دوره : دهم
223 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد
» 1397/03/27 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1395/03/25
دوره : دهم
116 لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
» 1395/12/11 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/04/13
دوره : دهم
31 لایحه حمایت از حقوق معلولان
» 1397/01/22 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/03/25
دوره : دهم
5 طرح استفساریه ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 (اعاده شده از شورای نگهبان )
» 1395/03/22 : گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
1395/03/22
دوره : دهم
636 لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
» 1394/09/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/09/30
دوره : نهم
630 لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی
» 1394/09/02 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/09/02
دوره : نهم
623 طرح الحاق شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت
» 1394/09/18 : گزارش مرکز پژوهش ها
1394/08/10
دوره : نهم
616 طرح انتزاع وظابف و اختیارات بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی
» 1394/07/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/07/21
دوره : نهم