جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
432 طرح قانونی استفساریه ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
» 1399/10/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/30
دوره : یازدهم
428 طرح قواعد اجرای احکام تخصصی دادگاه خانواده
» 1399/06/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/15
دوره : یازدهم
424 لایحه ثبت اشخاص حقوقی
» 1399/10/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/30
دوره : یازدهم
418 استفساریه تبصره ۴ ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
» 1399/08/11 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/11
دوره : یازدهم
401 طرح استفساریه ردیف ۷۰ پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت
» 1400/03/11 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/09/12
دوره : یازدهم
393 الغائ قانون سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت و جایگزینی قوانین جدید
» 1399/08/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1399/08/29
دوره : یازدهم
354 لایحه شوراهای حل اختلاف
» 1400/02/18 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/09/15
دوره : یازدهم
341 طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری
» 1399/04/22 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : یازدهم
251 طرح اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
» 1399/07/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/24
دوره : یازدهم
249 طرح الحاق یک ماده به قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰
» 1399/05/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/04
دوره : یازدهم