جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
354 لایحه شوراهای حل اختلاف
» 1399/09/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/15
دوره : یازدهم
341 طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری
» 1399/04/22 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : یازدهم
251 طرح اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
» 1399/07/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/24
دوره : یازدهم
249 طرح الحاق یک ماده به قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰
» 1399/05/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/04
دوره : یازدهم
244 طرح ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تحقیق در مشاغل حساس مدیریتی دولتی
» 1399/05/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/20
دوره : یازدهم
220 طرح ماده واحده اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
» 1399/09/25 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/06/18
دوره : یازدهم
219 طرح تشدید مجازات تهدیدکنندگان مردم
» 1399/07/11 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/11
دوره : یازدهم
208 الحاق یک تبصره به ماده ( ۱۴ ) قانون صدور چک - مصوب ۱۳۵۵ - و اصلاحات بعدی آن
» 1399/09/22 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/05/25
دوره : یازدهم
204 طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
» 1399/06/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/24
دوره : یازدهم
122 پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389(18 نوامبر 2010))
» 1399/10/22 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/05/01
دوره : یازدهم