مسیر شما: طرح ها و لوایح
طرح ها و لوایح
تعداد رکورد ها: 181
دسترسی سریع یه طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
ش.ثبت عنوان دوره تاریخ
484 یازدهم 1399/12/23
483

تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت

اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

یازدهم 1400/03/05
459 یازدهم 1400/04/02
437 یازدهم 1400/04/02
431 یازدهم 1399/10/15
429

ارتقای جایگاه تحقق وتوسعه و نوآوری در صنعت کشور

اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

یازدهم 1399/10/10
425 یازدهم 1399/01/18
423 یازدهم 1399/10/17
422 یازدهم 1399/10/16
421 یازدهم 1399/10/16
417

طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش

اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

یازدهم 1399/11/16
416

لایحه اصلاح ماده ( ۳۷ ) قانون تأمین اجتماعی

اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

یازدهم 1399/10/30

تعداد:

جستجوی پیشرفته
،

،
،
،
،