جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
368 طرح مدیریت خدمات کشوری
» 1399/04/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/18
دوره : یازدهم
300 لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
» 1400/01/21 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/09/12
دوره : یازدهم
672 طرح اعمال سه جانبه گرایی در ارکان عالی سازمان تأمین اجتماعی
» 1399/02/22 : گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
1398/08/13
دوره : دهم
392 طرح ساماندهی بازار خودرو
» 1399/03/07 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1397/02/02
دوره : دهم
369 طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کوله بری و ته لنجی)
» 1398/04/12 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/11/04
دوره : دهم
357 طرح اصلاح بند (ه‍) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
» 1397/03/23 : بایگانی
1396/10/03
دوره : دهم
351 طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه
» 1396/09/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1396/09/28
دوره : دهم
350 طرح الحاق یک تبصره به بند(ب) ماده(34) قانون اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی
» 1396/09/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/09/26
دوره : دهم
334 طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
» 1398/04/31 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/08/07
دوره : دهم
295 طرح ماده واحده ضمانت اجرائی عدم انجام وظایف مسؤولان اتاقها
» 1396/04/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/04/27
دوره : دهم