جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
337 اصلاح ماده ۳ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان (هدایای شغلی)
» 1399/08/05 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/05
دوره : یازدهم
327 طرح اصلاح ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1399/07/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/06
دوره : یازدهم
244 طرح ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تحقیق در مشاغل حساس مدیریتی دولتی
» 1399/05/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/20
دوره : یازدهم
166 طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای تقویت و کارآمدسازی کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی
» 1399/07/23 : گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
1399/04/24
دوره : یازدهم
75 طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
» 1400/01/24 : گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
1399/04/16
دوره : یازدهم
556 لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
» 1399/02/20 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/12/21
دوره : دهم
525 لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
» 1397/12/25 : مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
1397/10/04
دوره : دهم
509 طرح اصلاح مواد (44) و (194) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1398/01/24 : پیشنهاد (ها) نماینده
1397/09/13
دوره : دهم
423 طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی
» 1397/08/01 : گزارش یک فوریتی (در کمیسیون رد شد)
1397/04/06
دوره : دهم
348 لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
» 1396/12/26 : مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
1396/09/19
دوره : دهم