جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
403 طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱/۳۰/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
» 1399/08/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/12
دوره : یازدهم
402 اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
» 1399/08/09 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/09
دوره : یازدهم
400 طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد (غیردولتی)
» 1399/09/10 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/10
دوره : یازدهم
391 طرح اصلاح ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۸۶ /۸/ ۱ بااصلاحات و الحاقات بعدی
» 1399/08/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/28
دوره : یازدهم
330 اصلاح تبصره ( ۲) ذیل ماده ( ۲۹ ) قانون نوسازی و عمران شهری
» 1399/07/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/01
دوره : یازدهم
328 اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
» 1399/08/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/21
دوره : یازدهم
164 اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
» 1399/11/13 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1399/04/02
دوره : یازدهم
163 اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
» 1399/04/02 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/02
دوره : یازدهم
154 طرح دهیاریها
» 1399/09/18 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/04/18
دوره : یازدهم
29 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
» : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1399/05/01
دوره : یازدهم