جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
699 طرح شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
» 1398/10/14 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/10/01
دوره : دهم
689 طرح ایجاد استان تهران جنوبی
» 1398/09/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/09/18
دوره : دهم
675 طرح تشکیل و اداره مناطق آزاد زیارتی و سیاحتی
» 1398/08/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/08/13
دوره : دهم
674 طرح تشکیل استان مازندران غربی با مرکزیت شهرک نمک آبرود
» 1398/08/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/08/13
دوره : دهم
666 لایحه اصلاح ماده (35) آیین نامه معاملات شهرداری تهران
» 1398/08/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/08/12
دوره : دهم
651 استفساریه تبصره (6) قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ها
» 1398/09/20 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/06/10
دوره : دهم
633 تشکیل استان آذربایجان مرزی با مرکزیت شهر خوی
» 1398/05/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/05/26
دوره : دهم
619 لایحه شفافیت
» 1398/10/11 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/04/31
دوره : دهم
617 فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی
» 1398/10/08 : گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
1398/04/30
دوره : دهم
616 فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداریها
» 1398/07/21 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/04/30
دوره : دهم