جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
321 طرح اصلاح قانون مهندسی و کنترل ساختمان
» 1399/04/31 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/31
دوره : یازدهم
300 لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
» 1399/10/22 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/09/12
دوره : یازدهم
232 طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/21
دوره : یازدهم
219 طرح تشدید مجازات تهدیدکنندگان مردم
» 1399/07/11 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/11
دوره : یازدهم
178 طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک
» 1399/06/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/16
دوره : یازدهم
158 تشکیل سازمان پدافند غیرعامل
» 1399/04/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/25
دوره : یازدهم
146 سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار
» 1399/04/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/18
دوره : یازدهم
68 تشکیل کمیته (ستاد) جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی
» 1399/08/12 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1399/04/03
دوره : یازدهم
48 طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبردرحوزه شوراها و شهرداریها
» 1398/06/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/06/03
دوره : یازدهم
712 استفساریه بند «الف» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (عدم ورود و صلاحیت سازمان بازرسی به مصوبات شوراهای محلی)
» 1398/11/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/11/08
دوره : دهم