جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
657 طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1398/07/02 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/07/02
دوره : دهم
650 احتساب سنوات خدمت بازنشستگان نیروهای مسلح
» 1398/08/14 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/06/10
دوره : دهم
625 اصلاح برخی قوانین راجع به تأمین اجتماعی
» 1398/05/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/05/07
دوره : دهم
624 اصلاح بند ) 4( ماده ) 68 ( قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1398/06/12 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/05/07
دوره : دهم
619 لایحه شفافیت
» 1398/04/31 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/04/31
دوره : دهم
595 طرح اصلاح ماده (66) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
» 1398/04/23 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/04/23
دوره : دهم
578 طرح تبدیل وضعیت شاغلین دستگاههای دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال 1380 تا 1396
» 1398/07/13 : پیشنهاد (ها) نماینده
1398/03/19
دوره : دهم
571 طرح تعطیلی روز پنجشنبه کلیه مراکز اداری و آموزشی و قضایی در کلیه استانها و شهرستانها همانند تهران
» 1398/04/25 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/02/24
دوره : دهم
569 طرح استفساریه بند «ج» ماده (112) قانون برنامه ششم
» 1398/05/27 : پیشنهاد (ها) نماینده
1398/02/22
دوره : دهم
560 طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد
» 1398/01/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/01/18
دوره : دهم