جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
372 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1398/11/05 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/11/16
دوره : دهم
500 طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار
» 1390/12/13 : ابلاغ به دولت
1389/11/04
دوره : هشتم
494 لایحه بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
» 1390/03/01 : گزارش مرکز پژوهش ها
1389/10/08
دوره : هشتم
469 طرح اصلاح تبصره (3) بند «الف» ماده (3) قانون موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
» 1390/01/17 : ابلاغ به دولت
1389/06/08
دوره : هشتم
447 طرح تفسیر اجرای ماده (35)قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386
» 1389/06/31 : ابلاغ به دولت
1389/04/13
دوره : هشتم
433 طرح استفساریه قانون نحوه اجرای ماده (35) قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران و اجرای اصل 44 قانون
» 1389/03/24 : گزارش یک فوریتی (در کمیسیون تصویب شد)
1389/03/04
دوره : هشتم
400 لایحه بودجه سال 1389 کل کشور
» 1389/04/03 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1388/11/04
دوره : هشتم
257 لایحه هدفمند کردن یارانه ها
» 1388/10/26 : ابلاغ به دولت
1387/10/10
دوره : هشتم
228 طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای مادر و ممتاز و درجه یک در سال 1387
» 1387/08/07 : ابلاغ به دولت
1387/07/06
دوره : هشتم
801 طرح الحاق یک تبصره به ماده (19) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی
» :
1386/11/29
دوره : هفتم