جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
364 توانمند سازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی
» 1399/08/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/29
دوره : یازدهم
358 لایحه موافقتنامه بین دولت لایحه جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایهای
» 1399/07/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/01
دوره : یازدهم
347 طرح تاسیس سازمان نظام مدیریت کشور
» 1399/07/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/13
دوره : یازدهم
333 طرح ساماندهی حقوق و دستمزد در بخش عمومی
» 1399/07/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/12
دوره : یازدهم
332 اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
» 1399/05/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/29
دوره : یازدهم
301 تأمین قیر برای پروژه های راهسازی استانی و روستایی
» 1399/04/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/18
دوره : یازدهم
300 لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
» 1399/11/05 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/09/12
دوره : یازدهم
291 طرح تعیین تکلیف ناظرین کشاورزی بعد از مصوبه سال ۹۰ مجلس شورای اسلامی
» 1399/06/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/16
دوره : یازدهم
288 طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت
» 1399/04/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/18
دوره : یازدهم
267 بازنشستگی پیش از موعد
» 1399/04/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/25
دوره : یازدهم