جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
365 طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
» 1399/09/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/25
دوره : یازدهم
362 لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
» 1399/09/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/15
دوره : یازدهم
361 الحاق یک تبصره به ماده ۸۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1399/07/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/08
دوره : یازدهم
357 اصلاح تبصره ماده ( ۶۱ ) قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1399/07/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/01
دوره : یازدهم
355 طرح قانون اطاله زدایی و تسریع بخشی به دادرسی های حقوقی
» 1399/06/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/19
دوره : یازدهم
351 اصلاح تبصره یک قانون ممنوعیت بکار گیری بازنشستگان
» 1399/07/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/30
دوره : یازدهم
349 طرح اصلاح مواد 28،29،31 و 32 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتبار نامه های نمایندگان
» 1399/07/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/27
دوره : یازدهم
346 طرح اصلاح ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
» 1399/08/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/20
دوره : یازدهم
345 طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1399/07/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/17
دوره : یازدهم
343 ادغام سازمانهای اورژانس، مدیریت بحران و هلال احمر و سازمان پدافند غیر عامل و تشکیل وزارت مدیریت بحران
» 1399/05/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/16
دوره : یازدهم