جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
88 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی
» 1395/11/12 : بایگانی
1395/04/13
دوره : دهم
61 لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
» 1395/04/13 : اعلام تقدیم لایحه
1395/04/13
دوره : دهم
37 طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور
» 1396/02/20 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/03/23
دوره : دهم
676 طرح الحاق دوتبصره به بند 14 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
» 1394/12/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/12/16
دوره : نهم
599 لایحه اصلاح تبصره (5) الحاقی ماده (24) قانون معادن- مصوب 1392
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/06/01
دوره : نهم
539 طرح اصلاح ماده (186) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1393/10/14 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/10/14
دوره : نهم
535 لایحه بودجه سال 1394 کل کشور
» 1394/12/25 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1393/09/16
دوره : نهم
494 طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی
» 1393/07/26 : گزارش مرکز پژوهش ها
1393/05/26
دوره : نهم
493 طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای
» 1395/03/05 : نظر شورای نگهبان (استمهال)
1393/05/26
دوره : نهم
491 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
» 1394/09/08 : پیشنهاد (ها) نماینده
1393/05/26
دوره : نهم