جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
400 طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد (غیردولتی)
» 1399/09/10 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/10
دوره : یازدهم
398 طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
» 1399/10/23 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/23
دوره : یازدهم
368 طرح مدیریت خدمات کشوری
» 1399/04/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/18
دوره : یازدهم
365 طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
» 1399/09/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/25
دوره : یازدهم
362 لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
» 1399/09/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/15
دوره : یازدهم
351 اصلاح تبصره یک قانون ممنوعیت بکار گیری بازنشستگان
» 1399/07/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/30
دوره : یازدهم
333 طرح ساماندهی حقوق و دستمزد در بخش عمومی
» 1399/07/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/12
دوره : یازدهم
326 استفساریه تبصره (4) الحاقی به ماده (101) قانون شهرداری مصوب 1390/1/21
» 1399/06/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/18
دوره : یازدهم
319 طرح اصلاح موادی از قانون حمایت خانواده
» 1399/05/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/03
دوره : یازدهم
316 اصلاح قانون بسیج سازندگی
» 1399/08/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/06
دوره : یازدهم