جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
474 طرح الزام دولت به تعیین سرفصل« جنایات استکبار جهانی » در کتب درسی مدارس ودانشگاهها
» 1399/11/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/11/04
دوره : یازدهم
468 اصلاح تبصره ( ۱) بند( ۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی
» 1399/11/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/11/13
دوره : یازدهم
464 طرح تأسیس موزه جنایات استکبار جهانی
» 1399/11/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/11/01
دوره : یازدهم
447 طرح ساخت مسکن ارزان قیمت توسط شهرداری ها
» 1399/10/22 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/22
دوره : یازدهم
446 طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
» 1397/10/22 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/10/22
دوره : یازدهم
441 لایحه نظام رتبه بندی معلمان
» 1399/12/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/12/26
دوره : یازدهم
438 زیرساختهای سازی مرجعیت دانش جهت مقابله با تهدیدات زیستی در کشور (برنامه راهبردی و مرکز مرجعیت علمی مقابله با تهدیدات زیستی)
» 1399/10/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/28
دوره : یازدهم
434 نظام جامع مدیریت دادههای کشور و تسهیل ارائۀ خدمات الکترونیکی به مردم
» 1399/11/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/11/28
دوره : یازدهم
429 ارتقای جایگاه تحقق وتوسعه و نوآوری در صنعت کشور
» 1399/10/10 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/10
دوره : یازدهم
417 طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش
» 1399/11/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/11/16
دوره : یازدهم