جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
483 تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت
» 1400/03/05 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1400/03/05
دوره : یازدهم
480 طرح اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات مصوب ۱۳۸۸
» 1399/11/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/11/21
دوره : یازدهم
478 طرح قانونی استفساریه ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1399/11/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/11/04
دوره : یازدهم
477 اصلاح مواد ۳۶۸ و ۴۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
» 1399/11/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/11/16
دوره : یازدهم
471 لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت
» 1399/10/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/30
دوره : یازدهم
469 گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی
» 1400/01/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1400/01/25
دوره : یازدهم
462 طرح حمایت همه جانبه از مراکز علمی- تحقیقاتی ضداستکباری و اشخاص زیاندیده از اقدامات دولت آمریکا
» 1399/10/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/30
دوره : یازدهم
444 تامین و تضمین امنیت و کرامت زن ایرانی
» 1399/04/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/18
دوره : یازدهم
437 طرح ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانههای آمریکایی و انگلیسی حامی تحریم به کشور ایران
» 1399/10/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : یازدهم
420 اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1399/10/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/16
دوره : یازدهم