جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
342 طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
» 1399/04/22 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/22
دوره : یازدهم
338 طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مهریه
» 1399/08/05 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/05
دوره : یازدهم
335 استفساریه شمول عدم محدودیت سقف کسر حق بیمه و بازنشستگی از اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسسات آموزشی و پژوهشی تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی
» 1399/08/05 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/05
دوره : یازدهم
328 اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
» 1399/08/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/21
دوره : یازدهم
300 لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
» 1399/12/13 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/09/12
دوره : یازدهم
285 لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی
» 1399/07/22 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/22
دوره : یازدهم
268 طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز
» 1399/06/22 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/22
دوره : یازدهم
251 طرح اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
» 1399/07/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/24
دوره : یازدهم
242 اصلاح قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی
» 1399/07/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/06
دوره : یازدهم
235 الحاق ماده ۶۰۸ مکرر به قانون مجازات اسلامی
» 1399/05/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/01
دوره : یازدهم