جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
362 لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
» 1399/09/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/15
دوره : یازدهم
358 لایحه موافقتنامه بین دولت لایحه جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایهای
» 1399/07/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/01
دوره : یازدهم
356 طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی
» 1399/06/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/15
دوره : یازدهم
340 طرح جامع حمایت از نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور
» 1399/07/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/12
دوره : یازدهم
336 تشکیل شورای عالی آب
» 1399/07/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/29
دوره : یازدهم
318 طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1395
» 1399/07/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/27
دوره : یازدهم
306 تأسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق
» 1399/05/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/21
دوره : یازدهم
300 لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
» 1399/10/22 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/09/12
دوره : یازدهم
288 طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت
» 1399/04/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/18
دوره : یازدهم
284 طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی
» 1399/08/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/07
دوره : یازدهم