جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
480 طرح اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات مصوب ۱۳۸۸
» 1399/11/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/11/21
دوره : یازدهم
475 انجام پروژهای ریلی باتهاترنفت خام
» 1399/11/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/11/15
دوره : یازدهم
472 طرح استفساریه ماده ( ۷) قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران
» 1400/02/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1400/02/28
دوره : یازدهم
466 الحاق یک تبصره به ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی
» 1399/11/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/11/07
دوره : یازدهم
465 اصلاح ماده ( ۱۷ ) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
» 1399/11/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/11/02
دوره : یازدهم
462 طرح حمایت همه جانبه از مراکز علمی- تحقیقاتی ضداستکباری و اشخاص زیاندیده از اقدامات دولت آمریکا
» 1399/10/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/30
دوره : یازدهم
461 تشکیل استان کرمان جنوبی
» 1399/10/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/30
دوره : یازدهم
458 تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
» 1399/09/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/08
دوره : یازدهم
451 پایش و نظارت بر مصرف آب در بخش کشاورزی
» 1399/10/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/27
دوره : یازدهم
450 اصلاح برخی احکام مالی شهرداری
» 1399/10/23 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/23
دوره : یازدهم