جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
494 طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی
» 1393/07/26 : گزارش مرکز پژوهش ها
1393/05/26
دوره : نهم
491 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
» 1394/09/08 : پیشنهاد (ها) نماینده
1393/05/26
دوره : نهم
490 لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
» 1393/07/15 : پیشنهاد (ها) نماینده
1393/05/22
دوره : نهم
410 لایحه بودجه سال 1393 کل کشور
» 1392/12/10 : نظر شورای نگهبان (تایید)

دوره : نهم
653 لایحه بودجه سال 1391 کل کشور
» 1391/01/16 : گزارش مرکز پژوهش ها
1390/11/12
دوره : هشتم
619 طرح اعلام نسخ قوانین با موضوع استاندارد
» 1390/10/19 : گزارش مرکز پژوهش ها
1390/09/09
دوره : هشتم
506 لایحه بودجه سال 1390 کل کشور
» 1390/02/24 : ابلاغ به دولت
1389/12/01
دوره : هشتم
479 طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی
» 1390/06/01 : پیشنهاد (ها) نماینده
1389/07/21
دوره : هشتم
419 لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
» 1389/10/30 : ابلاغ به دولت
1388/10/20
دوره : هشتم
400 لایحه بودجه سال 1389 کل کشور
» 1389/04/03 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1388/11/04
دوره : هشتم