جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
412 لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت در معادن ۱۹۹۵( ۱۳۷۴ ) (شماره ۱۷۶ )
» 1399/10/14 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/10/14
دوره : یازدهم
394 طرح اصلاح بند《 ت》ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی ان
» 1399/09/09 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/09
دوره : یازدهم
306 تأسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق
» 1399/05/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/21
دوره : یازدهم
298 تغییرساعت رسمی کشور
» 1400/02/12 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/04/01
دوره : یازدهم
284 طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی
» 1399/08/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/07
دوره : یازدهم
283 طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات
» 1399/08/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : یازدهم
274 طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
» 1399/08/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/18
دوره : یازدهم
245 طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز
» 1399/11/12 : گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
1399/06/30
دوره : یازدهم
238 طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و(CNG)در کشور
» 1399/04/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/18
دوره : یازدهم
549 طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی
» 1399/02/20 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/12/08
دوره : دهم