جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
300 لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
» 1400/01/21 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/09/12
دوره : یازدهم
525 لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
» 1397/12/25 : مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
1397/10/04
دوره : دهم
372 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1398/11/05 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/11/16
دوره : دهم
220 لایحه بودجه سال 1396 کل کشور
» 1396/03/25 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1395/09/14
دوره : دهم
104 لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)
» 1395/12/22 : مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
1395/04/30
دوره : دهم
41 طرح نسخ برخی از قوانین و مصوبات مجلس از تاریخ 1329/01/01 تا 1336/07/30
» 1396/04/03 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/03/24
دوره : دهم
39 طرح اعلام نسخ برخی از قوانین و مصوبات مجلس از تاریخ 1310/01/01 تا 1328/12/29
» 1396/04/03 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/03/23
دوره : دهم
37 طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور
» 1396/02/20 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/03/23
دوره : دهم
646 لایحه بودجه سال 1395
» 1395/02/29 : نظر شورای نگهبان (تایید)

دوره : نهم
539 طرح اصلاح ماده (186) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1393/10/14 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/10/14
دوره : نهم