جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
365 طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
» 1399/09/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/25
دوره : یازدهم
360 الحاق یک تبصره به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی
» 1399/07/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/08
دوره : یازدهم
343 ادغام سازمانهای اورژانس، مدیریت بحران و هلال احمر و سازمان پدافند غیر عامل و تشکیل وزارت مدیریت بحران
» 1399/05/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/16
دوره : یازدهم
340 طرح جامع حمایت از نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور
» 1399/07/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/12
دوره : یازدهم
332 اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
» 1399/05/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/29
دوره : یازدهم
326 استفساریه تبصره (4) الحاقی به ماده (101) قانون شهرداری مصوب 1390/1/21
» 1399/06/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/18
دوره : یازدهم
323 درصدی از منابع مالیات خانه های خالی در اختیار سازمان شهرداریها قرار گیرد
» 1399/04/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/30
دوره : یازدهم
315 طرح استفساریه عوارض تغییر کاربری کشاورزی
» 1399/07/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/24
دوره : یازدهم
311 طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت
» 1399/06/22 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/22
دوره : یازدهم
301 تأمین قیر برای پروژه های راهسازی استانی و روستایی
» 1399/04/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/18
دوره : یازدهم