جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
557 طرح حمایت از آسیب دیدگان از سیل و سوانح طبیعی و پیشگیری از مخاطرات طبیعی
» 1398/04/18 : پیشنهاد (ها) نماینده
1398/01/18
دوره : دهم
556 لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
» 1399/02/20 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/12/21
دوره : دهم
552 طرح تشکیل استان اصفهان شمالی
» 1399/02/28 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/12/20
دوره : دهم
528 طرح انتقال وزارتخانه های دولت از تهران به استان های مستعد و دارای شرایط در یک دوره پنجساله
» 1398/01/20 : بایگانی
1397/10/12
دوره : دهم
525 لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
» 1397/12/25 : مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
1397/10/04
دوره : دهم
476 لایحه "درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها"
» 1399/03/07 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1397/07/08
دوره : دهم
472 طرح "الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون مقررات صادارات و واردات"
» 1397/08/21 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/07/04
دوره : دهم
470 لایحه "اصلاح قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور"
» 1397/11/02 : استرداد طرح/ لایحه پیش از تصویب کلیات
1397/07/03
دوره : دهم
468 لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار
» 1398/11/16 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1397/07/03
دوره : دهم
459 طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور
» 1398/11/13 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/06/13
دوره : دهم