جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
360 الحاق یک تبصره به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی
» 1399/07/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/08
دوره : یازدهم
359 اصلاح قانون جرم سیاسی
» 1399/07/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/06
دوره : یازدهم
356 طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی
» 1399/06/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/15
دوره : یازدهم
355 طرح قانون اطاله زدایی و تسریع بخشی به دادرسی های حقوقی
» 1399/06/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/19
دوره : یازدهم
354 لایحه شوراهای حل اختلاف
» 1399/09/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/15
دوره : یازدهم
353 تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون
» 1399/08/10 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/10
دوره : یازدهم
349 طرح اصلاح مواد 28،29،31 و 32 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتبار نامه های نمایندگان
» 1399/07/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/27
دوره : یازدهم
345 طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1399/07/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/17
دوره : یازدهم
342 طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
» 1399/04/22 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/22
دوره : یازدهم
341 طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری
» 1399/04/22 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : یازدهم