جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
361 الحاق یک تبصره به ماده ۸۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1399/07/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/08
دوره : یازدهم
357 اصلاح تبصره ماده ( ۶۱ ) قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1399/07/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/01
دوره : یازدهم
351 اصلاح تبصره یک قانون ممنوعیت بکار گیری بازنشستگان
» 1399/07/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/30
دوره : یازدهم
343 ادغام سازمانهای اورژانس، مدیریت بحران و هلال احمر و سازمان پدافند غیر عامل و تشکیل وزارت مدیریت بحران
» 1399/05/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/16
دوره : یازدهم
316 اصلاح قانون بسیج سازندگی
» 1399/08/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/08/06
دوره : یازدهم
313 طرح ارتقای خدمات درمان ناباروری
» 1399/05/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/29
دوره : یازدهم
310 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان
» 1399/07/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/01
دوره : یازدهم
304 مزایای مناطق جنگی و امنیتی بازنشستگان
» 1399/04/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/25
دوره : یازدهم
297 اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
» 1399/09/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/09/08
دوره : یازدهم
282 اصلاح بند خ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه
» 1399/05/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/26
دوره : یازدهم