جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 1
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
210 طرح دریافت یارانه ها و بهای خدمات شهری و روستایی از نیروی کار خارجی شاغل در کشور
» 1387/10/23 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1387/05/20
دوره : هشتم