جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 2
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
318 طرح اصلاح بند (11) ماده (1) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351
» 1388/05/04 : گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
1388/03/03
دوره : هشتم
317 طرح اختصاص حداقل چهل درصد (40%) اعتبارات استانی به آبادانی و توسعه روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از 15 هزار نفر
» 1388/04/01 : گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
1388/03/03
دوره : هشتم