جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
405 طرح افزایش کارآمدی شوراهای اسلامی استانها
» 1390/03/02 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1388/11/07
دوره : هشتم
404 طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
» 1389/02/06 : گزارش مرکز پژوهش ها
1388/11/07
دوره : هشتم
403 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
» 1389/01/18 : گزارش مرکز پژوهش ها
1388/11/07
دوره : هشتم