جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
429 طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348
» 1389/06/31 : ابلاغ به دولت
1389/02/29
دوره : هشتم
428 طرح اصلاح ماده (115) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص بیانیه ها
» 1389/04/08 : گزارش مرکز پژوهش ها
1389/02/29
دوره : هشتم
427 طرح اجازه وقف اموال در اختیار موسسات غیردولتی غیرانتفاعی
» 1390/09/19 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1389/02/29
دوره : هشتم