جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 1
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
354 طرح تعیین حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه ها
» 1394/03/20 : بایگانی
1390/06/12
دوره : نهم