مسیر شما: طرح ها و لوایح
طرح ها و لوایح
تعداد رکورد ها: 19
دسترسی سریع یه طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
ش.ثبت عنوان دوره تاریخ
96

لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان

اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

نهم 1391/04/06
94 نهم 1391/04/06
93 نهم 1391/04/06
89 نهم 1391/04/06
81 نهم 1391/04/06
74 نهم 1391/04/06
63 نهم 1391/04/06
61 نهم 1391/04/06
60

لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور

مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان

نهم 1391/04/06
59 نهم 1391/04/06
58 نهم 1391/04/06
57

لایحه انتقال موردی محکومان به حبس

استرداد طرح/ لایحه پس از تصویب کلیات (تصویب)

نهم 1391/04/06

تعداد:

صفحه 1 از 2

جستجوی پیشرفته
،

،
،
،
،