جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
99 لایحه آیین دادرسی کیفری (اعاده شده از شورای نگهبان)
» 1393/01/20 : ابلاغ به دولت
1391/04/07
دوره : نهم
97 لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان
» 1391/04/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1391/04/07
دوره : نهم
92 لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات
» 1392/09/05 : ابلاغ به دولت
1391/04/07
دوره : نهم
91 لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
» 1391/04/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1391/04/07
دوره : نهم
90 لایحه جامع خاک
» 1392/03/28 : استرداد طرح/ لایحه پس از تصویب کلیات (تصویب)
1391/04/07
دوره : نهم
86 لایحه اصلاح «قانون دریایی ایران مصوب 1343»
» 1391/09/18 : ابلاغ به دولت
1391/04/07
دوره : نهم
85 لایحه بیمه بیکاری
» 1391/04/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1391/04/07
دوره : نهم
84 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
» 1391/05/15 : گزارش مرکز پژوهش ها
1391/04/07
دوره : نهم
83 لایحه تعیین حدود مسؤولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی
» 1391/06/06 : ابلاغ به دولت
1391/04/07
دوره : نهم
80 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی اتحادیه زنبورداران
» 1391/06/06 : ابلاغ به دولت
1391/04/07
دوره : نهم