جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
104 طرح تجهیز و بازسازی ناوگان هوایی آشیانه جمهوری اسلامی ایران و اصلاح بند 2-3 قانون بودجه سال 1391 کل کشور
» 1391/05/24 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1391/04/11
دوره : نهم
103 طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی
» 1391/12/12 : ابلاغ به دولت
1391/04/11
دوره : نهم
102 طرح اصلاح ماده (84) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1391/05/10 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1391/04/11
دوره : نهم
82 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل های اول و دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1977
» 1391/06/26 : گزارش مرکز پژوهش ها
1391/04/11
دوره : نهم
71 لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران
» 1391/06/06 : ابلاغ به دولت
1391/04/11
دوره : نهم