جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
111 لایحه الحاق صندوق های رفاه دانشجویان به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
» 1391/06/06 : ابلاغ به دولت
1391/04/14
دوره : نهم
110 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی (پیانک PLANC)
» 1391/06/18 : گزارش مرکز پژوهش ها
1391/04/14
دوره : نهم
107 طرح تسریع در اجرای طرح های هادی روستایی
» 1391/05/17 : پیشنهاد (ها) نماینده
1391/04/14
دوره : نهم
78 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان اروپایی پژوهش های هسته ای
» 1391/05/04 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1391/04/14
دوره : نهم
76 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی مخابرات هوانوردی
» 1391/05/18 : ابلاغ به دولت
1391/04/14
دوره : نهم