جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
128 طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (ماده 29 آیین نامه داخلی)
» 1391/05/11 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1391/05/11
دوره : نهم
127 طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1391/05/23 : گزارش مرکز پژوهش ها
1391/05/11
دوره : نهم
126 طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (ماده 43 آیین نامه داخلی)
» 1392/03/28 : ابلاغ به دولت
1391/05/11
دوره : نهم
125 طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی
» 1395/06/23 : مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
1391/05/11
دوره : نهم
124 طرح الحاق یک تبصره به ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و اصلاحات بعدی آن
» 1391/06/13 : گزارش مرکز پژوهش ها
1391/05/11
دوره : نهم
123 طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24/8/1366
» 1394/12/12 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1391/05/11
دوره : نهم
122 طرح اصلاح تبصره (1) ماده (34) مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352
» 1391/06/12 : گزارش مرکز پژوهش ها
1391/05/11
دوره : نهم
121 طرح الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
» 1391/06/15 : گزارش مرکز پژوهش ها
1391/05/11
دوره : نهم