جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
133 طرح الحاق یک تبصره به ماده «33» و یک تبصره به ماده «193» آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1391/09/12 : گزارش مرکز پژوهش ها
1391/05/23
دوره : نهم
132 طرح اصلاح مواد (216) و (214) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
» 1391/06/29 : گزارش یک فوریتی (در کمیسیون رد شد)
1391/05/23
دوره : نهم
131 طرح استفساریه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
» 1391/05/25 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1391/05/23
دوره : نهم