جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
159 طرح اصلاح قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
» 1393/01/23 : گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
1391/07/23
دوره : نهم
158 طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و واگذاری بخشی از تصدی های دولت به شهرداری ها
» 1391/07/23 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1391/07/23
دوره : نهم
157 طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار
» 1393/08/05 : گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
1391/07/23
دوره : نهم