جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 2
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
186 طرح معافیت مسکن مهر از مالیات ماده 104 قانون مالیات های مستقیم
» 1392/07/02 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1391/09/12
دوره : نهم
185 طرح تسری قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارکنان سازمان بهزیستی کشور
» 1391/10/17 : گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
1391/09/12
دوره : نهم