جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
200 طرح اصلاح ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و شمول این قانون بر شهرداری ها
» 1391/11/30 : گزارش مرکز پژوهش ها
1391/10/03
دوره : نهم
199 طرح اصلاح ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و اصلاحات بعدی آن
» 1391/10/26 : گزارش مرکز پژوهش ها
1391/10/03
دوره : نهم
198 طرح الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه
» 1392/08/25 : ابلاغ به دولت
1391/10/03
دوره : نهم