جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 2
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
224 طرح الحاق یک تبصره به بند (16) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
» 1392/04/17 : گزارش مرکز پژوهش ها
1391/11/04
دوره : نهم
223 طرح تعیین تکلیف دوره های آموزش تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
» 1393/01/23 : گزارش یک فوریتی (در کمیسیون رد شد)
1391/11/04
دوره : نهم