جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 2
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
241 طرح کاهش آلودگی هوای کشور
» 1392/10/25 : پیشنهاد (ها) نماینده
1391/11/29
دوره : نهم
240 طرح ارتقای ایمنی کنترل ترافیک هوایی (مراقبت پرواز)
» 1392/02/04 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1391/11/29
دوره : نهم