جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
247 طرح نظام مهندسی متالوژی و مواد
» 1392/04/30 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1391/12/06
دوره : نهم
246 طرح بیمه موسسان و مدیران آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد
» 1392/04/02 : گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
1391/12/06
دوره : نهم
245 طرح الزام دولت به حمایت از استان هایی که مورد هجوم پدیده ریزگردها قرار دارند
» 1392/10/25 : پیشنهاد (ها) نماینده
1391/12/06
دوره : نهم