جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 2
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
264 طرح قانون مقابله با گروه های انحرافی
» 1392/03/19 : گزارش مرکز پژوهش ها
1392/01/21
دوره : نهم
263 طرح الحاق یک تبصره به بند (1) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1392/02/10 : گزارش مرکز پژوهش ها
1392/01/21
دوره : نهم